Pia Ståhls Stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att i första hand främja vetenskaplig undervisning och forskning på universitetsnivå, samt främja vård och utbildning av barn och ungdom.

Stiftelsen får dessutom i mindre omfattning även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra allmännyttiga ändamål.

Framförallt inriktar sig stiftelsen på projekt i Sveriges södra region.

Aktuellt

Årets ansökningsperiod är nu öppen för ansökningar. Inriktningen på anslagen för 2019 kommer företrädesvis att vara mot barn och ungdomars utveckling i föreningsverksamhet samt till mindre forskningsprojekt. Observera att det är ett nytt ansökningsförfarande från och med i år.

Sista ansökningsdatum är 2019-09-30.

Ansök om anslag här »