Pia Ståhls Stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att i första hand främja vetenskaplig undervisning och forskning på universitetsnivå, samt främja vård och utbildning av barn och ungdom.

Stiftelsen får dessutom i mindre omfattning även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra allmännyttiga ändamål.

Framförallt inriktar sig stiftelsen på projekt i Sveriges södra region.

Pia Ståhls Stiftelse • www.piastahlsstiftelse.se

Drottensgatan 2 • 222 23 LUND • 0705-19 11 05 • ingrid.hasselberg@piastahlsstiftelse.se

Copyright © 2009-2019 Pia Ståhls Stiftelse. Alla rättigheter reserverade.