Meteorit - Charlotte GyllenhammarÅrets ansökningsperiod är nu öppen och sista ansökningsdatum är den 30 september 2022. Summan som delas ut i år är ca 440.000 kr.

Inriktningen för årets bidrag är projekt för barn och ungdomar i föreningsverksamhet samt mindre forskningsprojekt.

Ansökan kan endast göras under ansökningsperioden och via denna länk

(Länken är aktiv under själva ansökningsperioden.)

Till webb-ansökan skall bilagor i pdf-format bifogas

Ansökan skall innehålla:
• Sökandens e-postadress (dit svar skickas) och postadress
• Organisationsnummer/Personnummer
• Uppgifter om det ändamål som bidrag söks för
• Sökt belopp mm
• Uppgifter om den person i organisationen som lämnar ansökan, inkl kontaktuppgifter
• Ekonomisk kalkyl
• Ansökan som inte inkommer komplett via webb-ansökan inom ansökningstiderna kommer inte att behandlas.

OBS! Den företrädare för en förening som gör ansökan skall ingå i styrelsen och/eller i ledningen. Sökanden skall ange sin roll i föreningen/organisationen, uppge personnummer, kontaktuppgifter och legitimera sig med egen BankID.

Återrapportering av tidigare beviljade bidrag

Alla bidrag ska återrapporteras till Pia Ståhls Stiftelse inom 6 månader efter utbetalat bidrag.De som tidigare beviljats bidrag från stiftelsen måste ha inlämnat återrapportering för att en ny ansökan skall kunna behandlas.

OBS! All återrapportering skall göras via denna länk:
https://secure.webforum.com/piastahlsstiftelse/issues/publicform/9c18b858-2c3f-4775-8e59-a62c70b149ba

Frågor om ansökan ställs till stiftelsens administratör Ingrid Hasselberg:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0705-19 11 05