Meteorit - Charlotte GyllenhammarÅrets ansökningsperiod är nu öppen och sista ansökningsdatum är den 30 september 2024. Summan som delas ut i år är ca 390.000 kr.

Inriktningen för årets bidrag är projekt för barn och ungdomar i föreningsverksamhet samt mindre forskningsprojekt eller materialinköp för forskningen.

 

Ansökan kan endast göras under ansökningsperioden och via denna länk

(Länken är aktiv under själva ansökningsperioden.)

Till webb-ansökan skall bilagor i pdf-format bifogas

Ansökan skall innehålla:
• Sökandens e-postadress (dit svar skickas) och postadress
• Organisationsnummer/Personnummer
• Uppgifter om det ändamål som bidrag söks för
• Sökt belopp mm
• Uppgifter om den person i organisationen som lämnar ansökan, inkl kontaktuppgifter
• Motiverad/beskrivande ekonomisk kalkyl där det framgår vad olika delar kostar.
• Ansökan som inte inkommer komplett via webb-ansökan inom ansökningstiderna kommer inte att behandlas.

OBS! Den företrädare för en förening som gör ansökan skall ingå i styrelsen och/eller i ledningen. Sökanden skall ange sin roll i föreningen/organisationen, uppge personnummer, kontaktuppgifter och legitimera sig med egen BankID.

Återrapportering av tidigare beviljade bidrag

Alla bidrag ska återrapporteras till Pia Ståhls Stiftelse inom 6 månader efter utbetalat bidrag och innehålla information om hur bidraget använts samt bifoga kopior på fakturor/kvitton som styrker detta. De som tidigare beviljats bidrag från stiftelsen måste ha inlämnat återrapportering för att en ny ansökan skall kunna behandlas.

OBS! All återrapportering skall göras via denna länk:
https://secure.webforum.com/piastahlsstiftelse/issues/publicform/9c18b858-2c3f-4775-8e59-a62c70b149ba

Frågor om ansökan ställs till stiftelsens administratör Ingrid Hasselberg:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 0705-19 11 05