Universitetsbiblioteket i LundStiftelsen grundades 2008 av Pia Ståhl-Althin. Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning på universitetsnivå, samt främja vård och utbildning av barn och ungdom. Dessutom får stiftelsen i mindre omfattning även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra allmännyttiga ändamål. Framförallt inriktar sig stiftelsen på projekt i Sveriges södra region.

Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen kan avse såväl planering som genomförande och rapportering av planlagda forsknings- och utvecklingsprojekt, vilka faller inom ramen för vad som står i stadgarna.

Utdelning av anslag sker en gång per år. Ansökningsperioden börjar i maj/juni och sista ansökningsdatum brukar vara 30 september.

Mottagare av anslag skall efter genomfört projekt skicka in en rapport till stiftelsens styrelse där det redovisas hur anslaget har använts och styrks med kvitton/verifikationer.