GatuskyltSå här behandlar stiftelsen dina personuppgifter:

Personuppgifter som du lämnar i din ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas för att pröva din ansökan och för efterföljande administration inklusive publicering om din ansökan blir beviljad.

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig. De som kan komma att behandla dina personuppgifter är stiftelsens styrelse, administration och bank samt stiftelsens leverantörer av IT-tjänster och datasystem.

Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas för stiftelsens räkning, kan du skicka in en skriftlig begäran till Pia Ståhls Stiftelse, Adelgatan 15, 223 50 Lund.

Vi är tacksamma om du hör av dig till oss om du upptäcker att någon uppgift, t ex din adress, skulle vara felaktig eller ofullständig.

Genom din underskrift på ansökan samtycker du till att sådana uppgifter behandlas för ovan angivna ändamål.