Kungshuset i Lundagård

2023 års utdelade anslag

Inriktningen på anslagen för 2023 var mot projekt för barn och ungdomar i föreningsverksamhet samt till mindre forskningsprojekt.

Årets totala utdelning på 498.000 kr fördelades mellan 15 föreningar och forskningspojekt.

 

2022 års utdelade anslag

Inriktningen på anslagen för 2022 var mot projekt för barn och ungdomar i föreningsverksamhet samt till mindre forskningsprojekt.

Årets totala utdelning på 444.000 kr fördelades mellan elva föreningar och forskningsprojekt.

 

2021 års utdelade anslag

Inriktningen på anslagen för 2021 var mot barn och ungdomars utveckling i föreningsverksamhet samt till mindre forskningsprojekt, företrädesvis inom området post-covid.

Årets totala utdelning på på 335.000 kr fördelades mellan tio föreningar och forskningsprojekt.

 

2020 års utdelade anslag

Inriktningen på anslagen för 2020 var mot barn och ungdomars utveckling i föreningsverksamhet samt till mindre forskningsprojekt.

Årets utdelningsbara summa på på 240.000 kr fördelades mellan åtta föreningar och forskningsprojekt.

 

2019 års utdelade anslag

Inriktningen på anslagen för 2019 var mot barn och ungdomars utveckling i föreningsverksamhet samt till mindre forskningsprojekt.

Årets utdelningsbara summa på på 282.000 kr fördelades mellan tolv föreningar och forskningsprojekt.

2018 års utdelade anslag

Även för 2018 års utdelningar beslutade stiftelsens styrelse att företrädesvis prioritera vetenskaplig forskning.

Årets mottagare, som får dela på 275.000 kr, är:

  • Giuseppe Bianco, Ekologihuset vid Lunds Universitet för att köpa en kamerautrustning med 3D-teknologi.
  • Sepsisfonden, för att fortsätta kunskapsspridningen om sepsis hos vårdcentraler och sepsisöverlevare och deras anhöriga.
  • Stefan Baumgartner, Lunds Universitet, för projekt om spyflugelarver som en naturlig källa för sårläkning av kroniska sår hos diabetespatienter.
  • Clownronden, pengar till verksamheten för att kunna besöka barnklinikerna på Skånes sjukhus.
  • Lunds Fontänhus, bidrag till verksamhetens informationsmaterial.

2017 års utdelade anslag

För 2017 beslutade stiftelsens styrelse att inriktningen företrädelsevis skulle vara mot vetenskaplig forskning. Största delen av årets anslag gick till Adam Linder vid Lunds universitet och hans forskning om sepsis (blodförgiftning) och spridning av kunskap om sjukdomen. Läs gärna mer på: http://sepsisfonden.se

2016 års utdelade anslag

För 2016 beslutade stiftelsens styrelse att prioritera ansökningar med inriktning mot barn och ungdomars utveckling, företrädesvis genom föreningsverksamhet, samt forskningsprojekt inom området barn och ungdomars hälsa.

243.000 kronor har delats ut och fördelas mellan följande mottagare:

Lunds Fontänhus, Föräldraföreningen Mot Narkotika, Eva Ageberg (Hälsovetenskaper vid Lunds Universitet), Kyrkoköpinge Ridklubb, Stiftelsen Malmö Sommargårdar, Art for Charity - Stiftelsen Henrik Superman, Anette Kjellgren (Inst. för psykologi vid Karlstad Universitet), Lunds Fotbollsförening och Landskrona Ridklubb.

2015 års utdelade anslag

För 2015 beslutade stiftelsens styrelse att prioritera ansökningar med inriktning mot vetenskaplig forskning på universitetsnivå samt idrottslig verksamhet för barn och ungdomar.

331.000 kronor har delats ut och fördelas mellan följande mottagare:

Malmö Stad, Clownronden, Furuboda Idrottsförening, Malmö KFUK-KFUM, Lunds Fontänhus, LUGI Fäktförening, Rädda Barnen Lund, Uppåkra IF och Eva Ageberg (Hälsovetenskaper vid Lunds Universitet).

2014 års utdelade anslag

För 2014 beslutade stiftelsens styrelse att prioritera främjandet av barn och ungdomars utveckling (t.ex. genom bidrag till föreningsverksamhet) samt till forskningsprojekt vid universitet och högskolor.

250.000 kronor har delats ut i år och fördelas mellan följande:

Velandergården i Malmö, professor Malin Hultberg vid Lantbruksuniversitet i Alnarp, Stiftelsen Malmö Sommargårdar , fysioterapeut Johan Larsson vid Lunds Universitet, professor Tadeusz Wieloch vid Lunds Universitet , Teater Sagohuset i Lund, Tjejjouren i Lund, Tamam i Lund, Lunds Fontänhus, sjukgymnast Karin Åkesson (Eslöv) samt sjukgymnast Elisabet Karlsson vid Lunds Universitet.

2013 års utdelade anslag

Styrelsen beslutade att prioritera främjandet av barn och ungdomars utveckling, genom exempelvis bidrag till föreningsverksamhet.

241.000 kronor har delats ut och fördelas mellan Reumatikerförbundet i Malmö, Teater Sagohuset i Lund, NHR Malmö, KFUM KIOSK, AF Borgen, LUCSUS Lunds Universitet, Stiftelsen Hörjelgården, Uppåkra IF, Pastell Film, Lunds Fontänhus och Rädda Barnen.

2012 års utdelade anslag

För 2012 beslutade stiftelsen att prioritera främjandet av barn och ungdomars utveckling, genom exempelvis bidrag till föreningsverksamhet.

205.000 kronor har delats ut och fördelas mellan Clownronden i Malmö, Lunds Universitets Botaniska Trädgård, Ponnygården Arken i Malmö, Lunds Fontänhus, Lugi Fäktförening i Lund samt Amana Sverige i Lund (som lär ut simning till nyanlända invandrarbarn).

2011 års utdelade anslag

Även för 2011 beslutade styrelsen att alla målgrupper skulle få söka anslag och stiftelsen fick in väldigt många ansökningar.

Utdelningen fördelades mellan forskning om genetiska förändringar vid utvecklingsförsening vid Lunds Universitet samt olika barn- och ungdomsverksamheter i Skåne.

2010 års utdelade anslag

För år 2010 beslutade styrelsen att alla målgrupperna skulle ha möjlighet att söka anslag.

Resultatet blev att en stor del av utdelningen riktades mot barn och ungdomar samt utsatta i samhället. Även strokeforskningen vid Lunds Universtitet fick medel till sitt fortsatta arbete.

2009 års utdelade anslag

Lund- och Malmötrakten är rik på körer vilket visade sig i antalet ansökningar som stiftelsen erhöll efter beslutet att 2009 års utdelning skulle gå till körverksamhet i Skåne. Årets bidragssumma delas mellan fem stycken körer med lite olika inriktningar.

2008 års utdelade anslag

2008 fick Laboratoriet för experimentell hjärnforskning 300.000 kronor till strokeforskning från Pia Ståhls Stiftelse.

– Just strokeforskningen ligger mig extra varmt om hjärtat eftersom båda mina föräldrar drabbats av stroke. Stroke är en sjukdom som leder till grava handikapp och jag känner att det är ett område som behöver resurser, motiverar stiftelsens grundare Pia Althin beslutet att stödja just forskning kring stroke.

Pia Althins intresse för stroke ledde till att hon för ungefär ett år sedan fick kontakt med Tadeusz Wieloch, professor vid Laboratoriet för experimentell hjärnforskning i Lund.

– Vi är oerhört tacksamma och glada för detta anslag som gör det möjligt för oss att snabbare utveckla ny stroketerapi, säger Tadeusz Wieloch. Visst är det fantastiskt att privatpersoner visar sådan generositet för forskningen.

http://www.med.lu.se/nyheter/081002_strokeforskning